Velkommen til On2Net.dk

On2Net.dk er et dansk link katalog og vi optager udelukkende danske hjemmesider i kataloget. Alle tilmeldinger skal være skrevet på dansk.

Det er gratis at tilføje sin hjemmeside til On2Net.dk.

Brug unikke beskrivelser/tekster, når du tilmelder din hjemmeside til kataloget. Såfremt du bruger tekster, som har været anvendt andre steder, vil din tilmelding blive afvist.

Jo bedre og mere relevant beskrivelse du bruger i forbindelse med din tilmelding, jo større værdi får linket til din hjemmeside. Brug derfor lidt tid på at lave en god og sigende beskrivelse og anfør så mange oplysninger som muligt.

Vi stiller ingen krav om længden af din beskrivelse. Men hvis ikke du bruger en god og fyldestgørende beskrivelse, vil din tilmelding ikke blive accepteret.

Tilføj hjemmeside

Tilmeldte links udløber efter 365 dage. Fem dage før dit link udløber vil du modtage en påmindelse om at forny dit link. Dette vil fortsat være gratis.

On2Net.dk forbeholder sig retten til at afvise at publicere eller at fjerne allerede publicerede links uden at give hverken besked herom eller begrundelse herfor. On2Net.dk kan ikke gøres ansvarlige for tilmelderens eller 3. parts tab eller påståede tab i forbindelse hermed.