Nordsjællands Krisecenter

Hjemmeside kategori
Beskrivelse

Nordsjællands Krisecenter er et botilbud til kvinder, der er kriseramte efter at have været udsat for fysisk eller psykisk vold i nære relationer Centeret er selvejende, og har eksisteret siden 2001. Vi lægger vægt på at Krisecenteret, i så høj grad som muligt, fungerer som et rigtigt hjem. Her kan børnene, efter aftale med personalet, have venner med hjem, og du kan, ligeledes efter aftale, invitere familie eller veninder på besøg.